image hoi dap
image hoi dap

Đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ của trường mình lớp 2

icon-time27/10/2023

Phong trào kế hoạch nhỏ là một phong trào thường niên của các trường trong mỗi năm học. Hãy cùng Topbee viết Đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ của trường mình lớp 2 nhé!


Đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ của trường mình lớp 2 - Mẫu 1

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã thông báo cho các học sinh tham gia phong trào kế hoạch nhỏ. Lớp em cũng hưởng ứng phong trào đó của trường. Em về nhà và đóng gói sạch sẽ lại những giấy báo cũ đã không dùng nữa. Hôm sau, em mang nộp lên trên lớp để gọn vào phía cuối lớp.


Đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ của trường mình lớp 2 - Mẫu 2

Các học sinh đã được nhà trường thông báo về việc nộp kế hoạch nhỏ. Trong tuần đó, ai cũng mang đến lớp những bọc sách báo, vở đã cũ của mình. Em cũng mang giấy vở không còn học nữa của những năm học cũ, đóng gọn vào và mang tới lớp. Tới lớp, em để gói kế hoạch nhỏ của mình xuống dưới góc lớp cùng với các bạn.


Đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ của trường mình lớp 2 - Mẫu 3

Được nhà trường kêu gọi hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ. Ngay hôm ấy, em liền về bảo bố về việc mang kế hoạch nhỏ tới lớp nộp cho nhà trường. Bố em đã soạn ra sách vở cũ của em, từ ấy lọc ra những trang giấy còn trắng đóng vào thành quyển cho em để làm nháp, còn những trang giấy đã cũ không thể tái sử dụng thì bố dùng dây buộc lại thành một bó gọn gàng để em mang đến lớp. Ngày hôm sau, bố đèo em mang bọc giấy ấy tới lớp. Em cũng để bọc giấy ấy ở cuối lớp giống như các bạn khác.

Đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ của trường mình lớp 2

Đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ của trường mình lớp 2 - Mẫu 4

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ cũng như các trường trên toàn địa bàn, trường em cũng kêu gọi tất cả học sinh tham gia vào phong trào đóng kế hoạch nhỏ. Lớp em cũng tham gia nhiệt tình vào phong trào ấy. Các bạn trong lớp người thì đóng giấy báo, bìa các tông,… Còn em thì đã được bố đóng cho một bọc giấy vở cũ không dùng nữa từ năm học trước để nộp. Em mang bọc giấy đã được bọc gọn và ghi họ tên mình để ngay ngắn ở cuối lớp giống như những bạn khác.


Đoạn văn kể về những việc em đã làm để tham gia phong trào kế hoạch nhỏ của trường mình lớp 2 - Mẫu 5

Phong trào kế hoạch nhỏ là một phong trào thường niên của cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. Mọi người đều hào hứng tham gia vào phong trào này của trường lớp. Và em cũng không phải là ngoại lệ. Em về tự mình soạn lại sách vở cũ, từ ấy lọc ra những trang giấy còn trắng đóng vào thành quyển để làm nháp, còn những trang giấy đã cũ không thể tái sử dụng thì dùng dây buộc lại thành một bó gọn gàng để sáng hôm sau mang đến lớp. Thế rồi, sáng hôm sau em mang bó giấy đến lớp và để vào cuối lớp giống như những bạn khác trong lớp.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question