image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu bản thân chúng ta là giá trị có sẵn (trắc nghiệm)

icon-time24/10/2023

Thế giới có hơn 7 tỉ người, mỗi người đều mang những giá trị riêng, không ai giống ai và cũng không ai có thể sao chép được ai. Thế nên không phải mình không giống họ mà mình tự tạo cho bản thân sự khác biệt độc nhất và duy nhất. Cùng Topbee đến với bài viết trả lời đọc hiểu Bản thân chúng ta là giá trị có sẵn (trắc nghiệm) nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Ảnh 1

Câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Văn bản thông tin

B. Văn bản nghị luận

C. Tản văn 

D. Truyện ngắn

Câu 2. Luận đề trong văn bản trên là gì ?

A. Mỗi người sinh ra có một giá trị riêng biệt

B. Trong cuộc sống có người tài giỏi và có người yếu kém

C. Giá trị của vịt và thiên nga

D. Mỗi người phải chuyên cần cố gắng từng ngày

Câu 3. Đoạn văn thứ 3 được triển khai theo cách nào?

A. Diễn dịch

B. Quy nạp

C. Song song

D. Phối hợp

Câu 4. Nghĩa của thành ngữ - "độc nhất vô nhị" là:

A. Tâm địa độc ác là duy nhất

B. Sự khác biệt là độc nhất

C. Sự riêng biệt độc đáo là duy nhất

D. Duy nhất, độc đảo, chỉ có một không có hai

Câu 5. Trong các nhóm từ sau, đâu là nhóm từ Hán Việt?

A. Tài năng, vô dụng, thông minh, vượt qua

B. Tài năng, chuyên cần, vô dụng, bẩm sinh

C. Tài năng, vô dụng, thông minh, ấm áp

D. Tài năng, vô dụng, thông minh, cà vạt

Câu 6. Điều kì diệu mà tác giả nói tới trong văn bản trên là gì?

A. Không ai có thể là bản sao 100% của ai cả

B. Vịt có giá trị của vịt cũng như thiên nga có giá trị của thiên nga

C. Bạn có thể không thông minh bẩm sinh nhưng bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một 

D. Bạn không có gương mặt xinh đẹp nhưng bạn rất giỏi thắt cả vạt cho ba và nấu ăn rất ngon

Câu 7. Phần in đậm trong văn biển trên sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. Ẩn dụ

B. Đảo ngữ

C. Điệp ngữ

D. So sánh

Câu 8. Câu văn “ Bạn có thể không hát hay nhưng bạn không bao giờ là người trễ hẹn " có vai trò gì trong
đoạn văn?

A. Lí lẽ

B. Dẫn chứng 

C. Vừa là lí lẽ vừa là dẫn chứng

D. Luận điểm

Câu 9. Nếu thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta qua văn bản ?

Câu 10. Vấn đề mà văn bản đề cập đến có ý nghĩa như thế nào với em?

Ảnh 2

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: B → Văn bản trên thuộc thể loại văn bản nghị luận

Câu 2: A → Luận đề trong văn bản trên là mỗi người sinh ra có một giá trị riêng biệt

Câu 3: B →  Đoạn văn thứ 3 được triển khai theo cách quy nạp

Câu 4: D →  Nghĩa của thành ngữ - "độc nhất vô nhị" là duy nhất, độc đảo, chỉ có một không có hai

Câu 5: B →  Nhóm từ Hán Việt: tài năng, chuyên cần, vô dụng, bẩm sinh

Câu 6: A →  Điều kì diệu mà tác giả nói tới trong văn bản trên là không ai có thể là bản sao 100% của ai cả

Câu 7: C → Phần in đậm trong văn biển trên sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ: “Bạn có thể không… nhưng bạn”; “Bạn không có… Nhưng bạn có”

Câu 8: C → Câu văn “ Bạn có thể không hát hay nhưng bạn không bao giờ là người trễ hẹn " có vai trò vừa là lí lẽ vừa là dẫn chứng trong đoạn văn

Câu 9: 

- Thông điệp mà tác giả muốn gửi đến chúng ta qua đoạn văn: Mỗi con người trong chúng ta đều có những giá trị riêng và chính bản thân chúng ta cần biết trân trọng những giá trị đó

Câu 10: 

- Vấn đề mà văn bản đề cập đến có ý nghĩa như một bài học giúp em nhận biết được giá trị của bản thân so với những người khác, không vì thấy mình không giống người ta thì lại có những suy nghĩ tiêu cực, bắt chước họ để trở thành một phiên bản “Copy”. 


 

Hoàng Như Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question