Đọc hiểu Buồn hỏng thi - Trần Tế Xương

icon-time27/8/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Buồn hỏng thi - Trần Tế Xương: Hai câu đề đã giới thiệu vật trữ tình có tâm trạng ra sao? Phân tích những từ ngữ thể hiện điều đó. Nhân vật trữ tình tự đánh giá bản thân như thế nào trong hai câu thực? Tác giả đã dùng từ ngữ nào, biện pháp tu từ nào để diễn tả thực tế và cảm xúc của mình? Nhân vật trữ tình tự trách bản thân như thế nào? Câu thứ 8 cho biết điều gì, từ đó nhận xét cảm xúc và tâm trạng của sĩ tử?

BUỒN HỎNG THI

Bụng buồn còn muốn nói năng chi, 

Đệ nhất buồn là cái hỏng thi! 

Một việc văn chương thôi cũng nhảm, 

Trăm năm thân thế có ra gì? 

Được gần trường ốc vùng Nam Định, 

Thua mãi anh em cánh Bắc Kỳ. 

Rõ thực nôm hay mà chữ dốt, 

Tám khoa chưa khỏi phạm trường quy. 

_ Trần Tế Xương_


Đọc hiểu Buồn hỏng thi - Trần Tế Xương

Đọc hiểu Buồn hỏng thi - Trần Tế Xương

Câu 1. Hai câu đề đã giới thiệu vật trữ tình có tâm trạng ra sao? Phân tích những từ ngữ thể hiện điều đó. 

Câu 2. Nhân vật trữ tình tự đánh giá bản thân như thế nào trong hai câu thực? Tác giả đã dùng từ ngữ nào, biện pháp tu từ nào để diễn tả thực tế và cảm xúc của mình? 

Câu 3. Nhân vật trữ tình tự trách bản thân như thế nào? Câu thứ 8 cho biết điều gì, từ đó nhận xét cảm xúc và tâm trạng của sĩ tử?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Bụng buồn còn muốn nói năng chi, 

Đệ nhất buồn là cái hỏng thi! 

- Hai câu đề đã giới thiệu vật trữ tình có tâm trạng buồn, rất buồn khi bị thi hỏng. 

- Những từ ngữ thể hiện điều đó là: buồn còn muốn nói năng chi; Đệ nhất buồn.

Câu 2. 

Một việc văn chương thôi cũng nhảm, 

Trăm năm thân thế có ra gì? 

Trong hai câu thực, nhân vật trữ tình tự đánh giá bản thân là con người nhàm chán, có mỗi việc văn chương cũng không xong.

Tác giả đã dùng từ ngữ như nhảm để diễn tả thực tế và cảm xúc của mình.

Câu 3. 

Nhân vật trữ tình tự trách bản thân dù được gần trường ốc vùng Nam Định nhưng vẫn thua mãi anh em cánh Bắc Kỳ. Rõ thực nôm hay mà chữ dốt.

Trường quy là những luật lệ học trò phải tuân theo khi làm văn bài, một phần để phòng ngừa gian lận, một phần để tỏ lòng tôn kính vua và các quan trường. Không tuân theo những luật lệ ấy thì gọi là "phạm trường quy". 

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các em các câu hỏi giải đáp cho đề Đọc hiểu Buồn hỏng thi - Trần Tế Xương. Hy vọng các câu trả lời trong bộ đề sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các em.

Tô Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question