image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với những người xung quanh.

icon-time26/12/2023

Cảm xúc vui buồn tồn tại ở mỗi chúng ta, cốt yếu là ta phải biết cân bằng và chia sẻ nó như thế nào. Cùng Topbee trả lời Đọc hiểu Chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với những người xung quanh để có thêm được nhiều kinh nghiệm về quan lý cảm xúc.


Đọc hiểu Chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với những người xung quanh.

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Theo tác giả, ta có điều gì trong mối quan hệ chia sẻ bình đẳng?

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến: “Hãy làm bất kì điều gì ta cho là nên làm, vì chính ta mới là người quyết định cuộc sống của bản thân”?

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan niệm: “Ta có thể nhờ người khác giúp đỡ nhưng không được để mình trở thành cái bóng của họ" không? Vì sao?


Trả lời đọc hiểu

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích: Nghị luận

Câu 2:

Theo tác giả, trong mối quan hệ chia sẻ bình đẳng ta có “tư duy độc lập biết cách làm chủ nó và chia sẻ cởi mở những suy nghĩ đó”.

Câu 3:

Ý kiến “Hãy làm bất kì điều gì ta cho là nên làm, vì chính ta mới là người quyết định cuộc sống của bản thân” tác giả muốn nhắn nhủ mỗi người hãy cứ làm những gì mà bản thân cho là đúng, không nên nghe những điều tiêu cực từ phía mọi người xung quanh mà bỏ cuộc. Bởi khi thực hiện, chúng ta là người làm và cũng chính là người chịu trách nhiệm cho quyết định của ngày hôm nay. Đừng vì một số lí do không đáng bỏ giữa chừng.

Câu 4:

Em đồng tình với quan điểm: “Ta có thể nhờ người khác giúp đỡ nhưng không được để mình trở thành cái bóng của họ”. Bởi theo tác giả, cuộc sống là do ta quyết định khi nhờ người khác giúp đỡ mà để mình trở thành cái bóng của họ sẽ đánh mất điều quan trọng nhất là con người thật của mình. Đúng vậy, những khó khăn mà ngoài tầm khả năng thực hiện của bản thân thì ta nên nhờ người khác giúp đỡ phần nào để thực hiện việc đó nhanh hơn; nhưng không đồng nghĩa với việc ta đổ hết trách nhiệm lên người khác. Công việc của mình, mình mong muốn thực hiện, kết quả mình muốn hưởng thì đồng nghĩa trách nhiệm phải là của mình. Hãy làm bằng cả tấm lòng và nhiệt huyết bạn sẽ nhận được "trái ngọt".

Hoàng Khánh Nhi
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question