image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Định nghĩa về Đất Nước

icon-time13/11/2023

“Định nghĩa về Đất Nước” là một bài thơ đầy ý nghĩa của tác giả Lê Minh Quốc. Hãy cùng Topbee trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu Định nghĩa về Đất Nước nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đọc hiểu Định nghĩa về Đất Nước - ảnh 1

Đọc hiểu Định nghĩa về Đất Nước

Câu 1: Chỉ ra thể thơ được sử dụng trong đoạn trích trên?

Câu 2: Tác giả đã gợi nhắc đến những hình ảnh nào trong lời định nghĩa về đất nước?

Câu 3: Những hình ảnh tác giả gợi nhắc đến trong đoạn thơ có điểm gì chung?

Câu 4: Từ đoạn thơ trên, anh/ chị có suy ngẫm gì về lời định nghĩa đất nước của nhà thơ Lê Minh Quốc?

Đọc hiểu Định nghĩa về Đất Nước - ảnh 2

Trả lời Đọc hiểu Định nghĩa về Đất Nước

Câu 1:

- Đoạn trích trên sử dụng thể thơ: Tự do

Câu 2:

- Tác giả đã gợi nhắc đến những hình ảnh trong lời định nghĩa về đất nước:

+ đó có thể là một chú dế mèn

+ là trái bồ kết để em gội tóc

+ có thể là một sáng bình minh

+ đất nước là cây cỏ không tên

+ là đêm trăng bên cái giếng đầu làng

Câu 3: 

- Những hình ảnh được tác giả gợi nhắc trong bài thơ đều là những điều mộc mạc, bình dị, gần gũi với đời sống của con người ở chốn quê hương

Câu 4:

- Đối với tác giả Lê Minh Quốc, đất nước chính là những điều gàn gũi, thân thuộc nhất xung quanh cuộc sống của con người. Tình yêu nước được xuất phát từ những tình cảm đơn giản, quen thuộc nhất. Tác giả Lê Minh Quốc cũng định nghĩa đất nước với tư tưởng đất nước của nhân dân

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question