Đọc hiểu Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người

icon-time2/6/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên. Vì sao tác giả cho rằng: "Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa"? Theo anh/chị việc nhỏ và công cuộc lớn mà tác giả đề cập trong đoạn văn là gì? Nêu thông điệp tác giả gửi gắm qua đoạn trích?

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn có nhu cầu đó nữa thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc, lâu dài và cần được trao đổi, thảo luận một cách cũng rất nghiêm túc, lâu dài. Tôi chỉ muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: Tôi đề nghị các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc, mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách. Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong một năm đọc lấy một cuốn sách. Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó. Việc nhỏ đấy, nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu một công việc lớn.

(Theo Nguyên Ngọc - Một đề nghị)

Đọc hiểu Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ

Đọc hiểu Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người - Đề số 1

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. Trong đoạn trích trên, tác giả đã chỉ ra những tác hại nào của việc không đọc sách? 

Câu 3. Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích trên là gì?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên: Nghị luận.

Câu 2. 

Trong đoạn trích trên, tác giả đã chỉ ra những tác hại của việc không đọc sách: “đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng”

Câu 3. 

Thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích trên là về vai trò, giá trị và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với mỗi con người. Sách là sản phẩm sáng tạo cả về trí tuệ lẫn tâm hồn của con người, sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Đọc sách không chỉ nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy giáo dục mà còn rèn luyện nhân cách con người. Vì vậy việc đọc sách là vô cùng quan trọng và nó đem lại ý nghĩa rất lớn.


Đọc hiểu Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người - Đề số 2

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2: Vì sao tác giả cho rằng: "Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa"?

Câu 3: Theo anh/chị việc nhỏ và công cuộc lớn mà tác giả đề cập trong đoạn văn là gì?

Câu 4: Nêu thông điệp tác giả gửi gắm qua đoạn trích?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên: Nghị luận

Câu 2: 

Tác giả cho rằng: "Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa" vì: “Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ.”

Câu 3: 

Theo em, việc nhỏ và công cuộc lớn mà tác giả đề cập trong đoạn văn là:

- Việc nhỏ: “đọc mỗi ngày 20 dòng sách hoặc 1 cuốn sách 1 năm.”

- Việc lớn: có thêm nhiều kiến thức quý báu, trở thành một người tài giỏi, giàu tri thức, cống hiến cho xã hội.

Câu 4:

Thông điệp tác giả muốn gửi gắm qua đoạn trích là về vai trò và tinh thần của người trẻ về việc đọc sách. Việc đọc sách sẽ giúp bản thân nhìn nhận những nội dung trong sách theo các khía cạnh khác nhau. Đọc sách giúp cho người đọc phát huy sự sáng tạo, áp dụng những kiến thức trong sách vào ứng dụng thực tế của bản thân để xử lý trong các tình huống khác nhau. Đọc sách hướng con người đến chân thiện mỹ. Sách truyền tải những nội dung nhân văn, giáo dục con người về tình cảm yêu thương lẫn nhau. Mỗi tác giả đều gửi gắm những nỗi niềm của mình vào trong cuốn sách đó và được truyền lại cho thế hệ đời sau. Bởi vậy, đọc sách sẽ giúp con người hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống và mỗi chúng ta không nên bỏ qua.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

Đoàn Thị Thu Huyền
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question