image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Dòng thương xanh Vũ Từ Sơn (2 đề)

icon-time8/6/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Dòng thương xanh Vũ Từ Sơn: Xác định phương thức biểu đạt chính. Xác định phong cách ngôn ngữ. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Những sự kiện lịch sử nào được gợi nhắc trong bài thơ? Những dòng thơ sau giúp anh/chị hiểu gì về con người và mảnh đất Sông Thương?

Đọc đoạn trích sau:

DÒNG THƯƠNG XANH

(1) Sông Thương đó, chảy tới Lục Đầu Giang

Có Bình Than xưa, hội nghị Diên Hồng

Sông Thương đấy, đôi bờ dâu xanh ngắt

Qua thành đây, Xương Giang chống quân thù

(2) Đây có phải, nghĩa quân Đề Thám

Xuôi chèo đánh Pháp những đêm trăng

Ôi bát ngát, con sông vào huyền thoại

Gái Bắc Giang ngày ấy phá đường

(3) Quê em đó, sông Thương, ơi sông Thương

Nơi chúng mình hò hẹn

Nơi xưa Thân Nhân Trung đọc sách trên thuyền

Nơi mẹ vá áo cho con, người chiến sĩ

(4) Quê em đấy ngày đêm không nghỉ

Dòng Thương xanh, núi Quảng Phúc soi mình

Ơi dòng Thương, dòng Thương mến yêu ơi!

(Vũ Từ Sơn, Trường đời, NXB Hội nhà văn, 2019, tr.38)

Đọc hiểu Dòng thương xanh Vũ Từ Sơn

Đọc hiểu Dòng thương xanh Vũ Từ Sơn - Đề số 1

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính.

Câu 2: Xác định phong cách ngôn ngữ.

Câu 3: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 4: Những sự kiện lịch sử nào được gợi nhắc trong bài thơ?

Câu 5: Những dòng thơ sau giúp anh/chị hiểu gì về con người và mảnh đất Sông Thương?

“Quê em đó, sông Thương, ơi sông Thương

Nơi chúng mình hò hẹn

Nơi xưa Thân Nhân Trung đọc sách trên thuyền

Nơi mẹ vá áo cho con, người chiến sĩ”

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm

Câu 2: 

Phong cách ngôn ngữ: Nghệ thuật

Câu 3: 

Đoạn trích trên được viết theo thể thơ tự do.

Câu 4: 

Những sự kiện lịch sử được gợi nhắc trong bài thơ:

+ Hội nghị Diên Hồng

+ Xương Giang chống quân thù

+ Nghĩa quân Đề Thám – chống Pháp

+ Thân Nhân Trung đọc sách trên thuyền

+ Gái Bắc Giang ngày ấy phá đường

Câu 5: 

- Những dòng thơ trên gợi những suy nghĩ về con người và mảnh đất Sông Thương: “Nơi chúng mình hò hẹn”: gắn liền với kỉ niệm tình yêu đôi lứa. “Thân Nhân Trung đọc sách trên thuyền” gắn liền với lịch sử dân tộc. “Nơi mẹ vá áo cho con”: gắn liền với cuộc sống bình dị, đơn sơ. “Người chiến sĩ”: nơi đã sinh ra những người con anh hùng.

- Qua những dòng thơ trên cho thấy mảnh đất Sông Thương là nơi gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, nơi sinh ra những người con anh hùng cũng đồng thời là nơi gắn liền với cuộc sống đời thường bình dị của người dân, với tình yêu đối lứa sâu sắc, mặn nồng.


Đọc hiểu Dòng thương xanh Vũ Từ Sơn - Đề số 2

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2: Anh/Chị hãy nhận xét về tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ.

Câu 3: Trình bày suy nghĩ của bản thân về trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nguồn cội, quê hương mình.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1:

Bài thơ được viết theo thể thơ tự do.

Câu 2: 

Tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ.

- Yêu thương, nhớ nhung, tự hào về dòng sông quê hương. 

- Trân trọng, biết ơn về những đóng góp của dòng sông đối với đất nước. 

Câu 3: 

Qua đoạn trích em nhận thấy thế hệ trẻ cần có trách nhiệm đối với nguồn cội, quê hương mình. Các bạn trẻ cần có trách nhiệm giữ gìn nền độc lập, tích cực xây dựng quê hương. Những hoạt động đơn giản và gần nhất đó là: mỗi người cần có ý thức học tập, rèn luyện bản thân, cống hiến, giúp ích cho quê hương, đất nước. Hiện nay, một bộ phận tuổi trẻ còn sống thờ ơ, vô cảm, không có hoài bão, lí tưởng, ước mơ. Đây là những tư tưởng cần loại bỏ và thay đổi. 

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Dòng thương xanh Vũ Từ Sơn. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

Đoàn Thị Thu Huyền
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question