image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức

icon-time3/6/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. Theo đoạn trích, vì sao Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức? Chỉ ra và nêu ý nghĩa của một biện pháp tu từ trong những câu văn sau: “Có thể là người này rất kì quặc. Nhưng ông ta không kì quặc bằng ông vua, hay ông hợm hĩnh, hay ông nhà buôn, hay ông nát rượu.”

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu sau:

Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức. Đó là hành tinh bé nhất trong tất cả. Nơi đó chỉ vừa đủ chỗ cho một cột đèn đường và một người thắp đèn. Hoàng tử bé không sao hiểu được tác dụng của một cột đèn đường và một người thắp đèn trên một hành tinh không có nhà cửa và cũng chẳng có dân cư ở đâu đó trên bầu trời. Song le, cậu vẫn thầm nhủ trong lòng: “Có thể là người này rất kì quặc. Nhưng ông ta không kì quặc bằng ông vua, hay ông hợm hĩnh, hay ông nhà buôn, hay ông nát rượu. Bởi ít ra công việc của ông ấy còn có một ý nghĩa nào đó. Khi ông ấy thắp đèn lên thì cũng như thể là ông ấy khai sinh thêm một vì sao, một bông hoa. Khi ông ấy tắt đèn đi thì đó là để bông hoa hoặc vì sao đi ngủ. Đấy là một công việc rất chi đẹp đẽ. Và vì việc đó đẹp đẽ nên cũng rất mực có ích."

(Trích Hoàng tử bé, Antoine De Saint - Exupéry, NXB Hội Nhà Văn, 2017, trang 53)


Đọc hiểu Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức

Đọc hiểu Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. Theo đoạn trích, vì sao Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức?

Câu 3. Chỉ ra và nêu ý nghĩa của một biện pháp tu từ trong những câu văn sau: “Có thể là người này rất kì quặc. Nhưng ông ta không kì quặc bằng ông vua, hay ông hợm hĩnh, hay ông nhà buôn, hay ông nát rượu.”

Câu 4. Em có đồng tình với suy nghĩ của Hoàng tử bé khi cậu cho rằng công việc của người thắp đèn là một công việc rất chi đẹp đẽ không? Vì sao?


Trả lời câu hỏi

Câu 1. 

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là: Tự sự.

Câu 2. 

Theo đoạn trích, Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức vì: Đó là hành tinh bé nhất trong tất cả. Nơi đó chỉ vừa đủ chỗ cho một cột đèn đường và một người thắp đèn.

Câu 3. “Có thể là người này rất kì quặc. Nhưng ông ta không kì quặc bằng ông vua, hay ông hợm hĩnh, hay ông nhà buôn, hay ông nát rượu.”

- Một biện pháp tu từ trong những câu văn trên là: Liệt kê (ông vua, hay ông hợm hĩnh, hay ông nhà buôn, hay ông nát rượu).

→ Tác dụng: 

+ Khẳng định nhân định của mình: “ông ta không kì quặc” bằng cách đưa ra các dẫn chứng chứng minh lời nói của mình.

+ Làm cho câu văn thêm sinh động và hấp dẫn hơn.

Câu 4. 

Em đồng tình với suy nghĩ của Hoàng tử bé khi cậu cho rằng công việc của người thắp đèn là một công việc rất chi đẹp đẽ. Vì:

+ Công việc nào cũng có nét đẹp của riêng mình và thắp đèn cũng vậy. Không chỉ mang đến ánh sáng đến cho hành tinh tối tăm mà nó còn đem lại cả niềm hy vọng, ấm áp đến cho hành tinh.

+ “Khi ông ấy thắp đèn lên thì cũng như thể là ông ấy khai sinh thêm một vì sao, một bông hoa”.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Hành tinh thứ năm lạ lẫm hết sức. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

Nguyễn Phương Linh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question