image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Luỹ tre tam ca

icon-time4/11/2023

Tre đã trở thành một loài cây quen thuộc đối với người dân chúng ta. Hãy cùng Topbee trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu Luỹ tre tam ca nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Phong phanh ngực trần
dẻo dai vững bền
đan nhau che bão tố
nên cột nên kèo, nên ngàm nên đố
tre ăn đời ở kiếp với người nông dân
Trong trắng lòng, xanh cật, săn gân
ngay thẳng cùng trời cuối đất
thương nhau mắt nhìn không chớp
ân tình xòe những bàn tay

(Theo Nguyễn Trọng Hoàn, Lũy tre, Tam ca, NXB Hội Nhà văn, 2007, tr. 9-10)


Đọc hiểu Luỹ tre tam ca - Đề 1

Câu 1. Xác định thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên

Câu 2. Xác định nội dung chính của đoạn thơ trên

Câu 3. Tìm và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong đoạn thơ


Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Luỹ tre tam ca - Đề 1

Câu 1.

- Thể thơ trong đoạn thơ: Tự do

- Phương thức biểu đạt chính: Phương thức Miêu tả

Câu 2.

- Nội dung chính của đoạn thơ trên là miêu tả những đặc điểm cũng như những tính cách của loài tre

Câu 3.

- Biện pháp tu từ trong đoạn thơ: Biện pháp liệt kê

- Tác dụng:

+ Gợi hình, gợi cảm cho câu thơ

+ Khiến cho câu thơ trở nên có vần điệu hơn

+ Giới thiệu cho độc giả những đặc điểm, những tính chất nổi bật của cây tre

Đọc hiểu Luỹ tre tam ca

Đọc hiểu Luỹ tre tam ca - Đề 2

Câu 1. Đoạn thơ trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2. Chỉ ra các từ ngữ miêu tả đặc điểm của cây tre có trong đoạn thơ?

Câu 3. Ba dòng thơ:

Phong phanh ngực trần
dẻo dai vững bền
đan nhau che bão tố

gợi cho em liên tưởng tới những phẩm chất tốt đẹp nào của con người Việt Nam?


Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Luỹ tre tam ca - Đề 2

Câu 1.

- Đoạn thơ trên được viết theo phong cách ngôn ngữ: Nghệ thuật

Câu 2.

- Các từ ngữ miêu tả đặc điểm có trong bài thơ: trong trắng, xanh, săn, ngay thẳng...

Câu 3.

- Ba dòng thơ trên đã gợi cho em liên tưởng tới những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam là: Cần cù, chịu khó, kiên cường, tinh thần yêu thương đồng bào, tinh thần yêu nước,…

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question