image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Ngôn chí bài 11 (2 đề)

icon-time29/3/2024

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu ngôn chí bài 11 trắc nghiệm và tự luận chính xác nhất, bám sát cấu trúc chấm điểm của các Đề thi Ngữ văn phần Đọc hiểu


Nội dung bài Ngôn chí 11

Ngôn chí 11 (Cỏ xanh)

Cỏ xanh cửa dưỡng để lòng nhân,
Trúc rợp hiên mai quét tục trần.
Nghiệp cũ thi thư hằng một chức,
Duyên xưa hương hoả tượng ba thân.
Nhan Uyên nước chứa bầu còn nguyệt,
Ðỗ Phủ thơ nên bút có thần.
Nợ quân thân chưa báo được,
Hài hoa còn bợn dặm thanh vân.


Đọc hiểu Ngôn chí bài 11 (Trắc nghiệm)

Câu 1: Ngôn chí (Nguyễn Trãi) thuộc thể thơ nào? Vì sao?

A. Thể thơ tự do, vì dòng dài, dòng ngắn

B. Thể thơ thất ngôn, vì mỗi dòng thơ có 7 chữ

C. Thất ngôn bát cú, vì có 8 câu, mỗi câu 7 chữ

D. Thể thơ tứ tuyệt, vì có 4 khổ, mỗi khổ 4 dòng

Câu 2: Bài thơ sử dụng

A. Vần lưng

B. Vần liền

C. Vần cách

D. Linh hoạt, đa dạng

Câu 3: Bài thơ diễn tả cảm xúc, suy nghĩ của ai? Về sự việc gì?

A. Của nhân vật trữ tình về cuộc sống ẩn dật

B. Của nhà thơ Nguyễn Trãi về thiên nhiên

C. Của nhân vật trữ tình về mối quan hệ vua tôi

D. Của nhà thơ Nguyễn Trãi về cuộc sống nhàn và về mối quan hệ giữa vua tôi và cha mẹ trong mối nợ của kẻ “tôi” chưa báo đáp được hết

Câu 4: Nghệ thuật đối thể hiện đặc sắc nhất ở hai dòng thơ nào?

A. Hai câu đề, hai câu luận

B. Hai câu thực, hai câu đề

C. Hai câu thực, hai câu luận

D. Hai câu kết, hai câu thực

Trả lời câu hỏi

Câu 1: A. Thể thơ tự do, vì dòng dài, dòng ngắn

Câu 2: C. Vần cách => Cách nhau một câu mới gieo vần

Câu 3: D. Của nhà thơ Nguyễn Trãi về cuộc sống nhàn và về mối quan hệ giữa vua tôi và cha mẹ trong mối nợ của kẻ “tôi” chưa báo đáp được hết

Câu 4: A. Hai câu đề, hai câu luận => Đối lập giữa thiên nhiên và lòng người

Đọc hiểu Ngôn chí bài 11

Đọc hiểu Ngôn chí bài 11 (Tự luận)

Câu 1: Bài thơ trên sử dụng phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2: Giải thích ý nghĩa của câu thơ “Ðỗ Phủ thơ nên bút có thần”

Câu 3: Nội dung chính của bài thơ trên là gì?

Câu 4: Từ dữ liệu của bài thơ trên, em hãy rút ra một bài học cho bản thân mình?

Trả lời câu hỏi

Câu 1:

- Bài thơ trên sử dụng phong cách ngôn ngữ: Nghệ thuật

Câu 2:

- Câu thơ “Ðỗ Phủ thơ nên bút có thần” có nghĩa là: Ca ngợi tài năng thơ ca của thi nhân Đỗ Phủ, cũng như gợi tả thơ của ông hay tới nỗi tựa như thần viết

Câu 3:

- Nội dung chính của bài thơ là ca ngợi vẻ đẹp trong sáng của thiên nhiên, nhắc nhở mọi người bảo vệ thiên nhiên, cũng như ẩn sâu trong đó là về mối quan hệ giữa vua tôi và cha mẹ trong mối nợ của kẻ “tôi” chưa báo đáp được hết

Câu 4:

- Qua bài thơ trên, em rút ra được bài học cho bản thân rằng: Phải yêu quý và trân trọng thiên nhiên bởi vì đó chính là người bạn chân thật nhất với chúng ta

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question