Đọc hiểu Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên (3 đề)

icon-time15/5/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên: Chỉ ra các phương thức biểu đạt được sử dụng kết hợp trong đoạn văn bản trên? Nhà văn đã kể gì về nhân vật chị trong đoạn trích? Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong cụm từ in đậm trong câu văn sau: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy”? 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi :

Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên, quê hương thứ hai của chị ở nông trường Hồng Cúm, hạnh phúc mà chị đã mất đi từ bảy, tám năm trước nay ai ngờ chị lại tìm thấy ở một nơi mà chiến tranh đã xảy ác liệt nhất. Ở đây, trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối đã tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng. Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy.

( Nguyễn Khải, Mùa lạc, Dẫn theo Truyện ngắn Nguyễn Khải, NXB Văn học 2013)


Đọc hiểu Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên - Đề số 1

Đọc hiểu Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên - Đề số 1

Câu 1: Chỉ ra các phương thức biểu đạt được sử dụng kết hợp trong đoạn văn bản trên? 

Câu 2: Nhà văn đã kể gì về nhân vật chị trong đoạn trích? 

Câu 3: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong cụm từ in đậm trong câu văn sau: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy”? 

Câu 4: Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh (chị)? Vì sao? 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Phương thức biểu đạt được sử dụng kết hợp trong đoạn văn bản trên là tự sự, miêu tả, biểu cảm.

Câu 2: 

Nhà văn đã kể về nhân vật chị:

+ Là người có 2 quê hương: Hưng Yên và Hồng Cúm.

+ Chị từng có quá khứ bất hạnh ở quá khứ nhưng hiện tại đã tìm được hạnh phúc.

Câu 3: 

Biện pháp tu từ được sử dụng trong cụm từ in đậm trong câu văn sau: “Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy” là ẩn dụ (con đường cùng chỉ cái chết hay sự thất bại).

→ Tác dụng: Làm cho câu văn thêm sinh động hấp dẫn và giàu tính biểu cảm hơn đồng thời nhấn mạnh được ý của tác giả.

Câu 4: 

Thông điệp có ý nghĩa nhất với em là: Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy.

→ Đây là một câu nói rất hay, mang ý nghĩa về sức mạnh của sự sống sâu sắc, giúp chúng ta có thêm niềm tin, hy vọng về cuộc sống, vướt qua mọi khó khăn gian khổ để hạnh phúc.


Đọc hiểu Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên - Đề số 2

Đọc hiểu Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên - Đề số 2

Câu 1. Xác định ngôi kể trong đoạn trích?

Câu 2. Trong đoạn trích, những món quà nào thường được tặng trong đám cưới?

Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn “Ở đây trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng”

Câu 4. Anh/Chị hãy nhận xét quan niệm về cuộc sống được tác giả nêu trong đoạn trích?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Ngôi kể trong đoạn trích là ngôi thứ ba.

Câu 2. 

Trong đoạn trích, những món quà thường được tặng trong đám cưới là: một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng.

Câu 3. 

Tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong câu văn “Ở đây trong những buổi lễ cưới, người ta tặng nhau một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng” là:

+ Làm cho câu văn thêm sinh động hơn và giàu sức biểu cảm hơn.

+ Cho thấy hiện thực khó khăn và vẻ đẹp của tình người trong cuộc sống.

Câu 4. 

Ta có thể thấy quan niệm về cuộc sống được tác giả nêu trong đoạn trích là:

+ Con người cần vượt qua mọi thử thách, khó khăn để thành công hơn.

+ Quan niệm sống được đưa ra rất tích cực, tiến bộ.


Đọc hiểu Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên - Đề số 3

Câu 1: Hạnh phúc đã mất của nhân vật chị lại được tìm thấy ở một nơi như thế nào?

Câu 2: Quà tặng trong những buổi lễ cưới được nhắc đến trong đoạn trích là gì? 

Câu 3: Nêu ý nghĩa hình ảnh "con đường cùng" trong câu văn sau: “Ở đời này không có con đường cùng, chi có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy"? 

Câu 4: Thông điệp nào trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị? Vì sao?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Hạnh phúc mà chị đã mất đi từ bảy, tám năm trước nay ai ngờ chị lại tìm thấy ở một nơi mà chiến tranh đã xảy ác liệt nhất.

Câu 2: 

Quà tặng trong những buổi lễ cưới được nhắc đến trong đoạn trích là: một quả mìn nhảy đã tháo kíp làm giá bút, một quả đạn cối tiện đầu, quét lượt sơn trắng làm bình hoa, một ống thuốc mồi của quả bom tấn để đựng giấy giá thú, giấy khai sinh cho các cháu sau này, và những cái võng nhỏ của trẻ con tết bằng ruột dây dù rất óng.

Câu 3: 

Ý nghĩa hình ảnh "con đường cùng" trong câu văn sau: “Ở đời này không có con đường cùng, chi có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua ranh giới ấy" là: Trong cuộc sống, đôi lúc con người sẽ gặp phải những khó khăn tưởng như không thể vượt qua được nhưng đó không phải là đường cùng. Mọi khó khăn đều sé vượt qua được nếu chúng ta có niềm hy vọng, ý chí và sức mạnh để chiến đấu rồi vượt qua nó.

Câu 4: 

Thông điệp trong đoạn trích có ý nghĩa nhất với em là: Hạnh phúc sẽ đến với chúng ta nếu chúng ta tự mình phấn đầu và đoạt lấy nó.

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Quê hương thứ nhất của chị ở đất Hưng Yên. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

Nguyễn Phương Linh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question