Đọc hiểu Thần Gió (trắc nghiệm)

icon-time23/10/2023

Trả lời đọc hiểu Thần Gió để thấy được quá trình hình thành nên gió và những câu chuyện kì ảo chất chưa bên trong tác phẩm, đồng thời giúp người đọc thêm những hiểu biết về thể loại thần thoại.

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Thần Gió

(Thần thoại Việt Nam)

Thần Gió có một hình dạng kỳ quặc. Thần không có đầu. Bảo bối của thần là một thứ quạt mầu nhiệm. Thần sẽ làm gió nhỏ hay bão lớn, lâu hay mau tuỳ theo lệnh Ngọc Hoàng. Những lúc thần Gió phối hợp với thần Mưa có khi cả thần Sét nữa cùng hoạt động là những lúc đáng sợ nhất. Thỉnh thoảng thần xuống hạ giới đi chơi vào những buổi tối trời. Đó là lúc giữa đồng bằng tự nhiên nổi lên trận gió xoáy, dân gian thường gọi là thần Cụt đầu.

Thần có một đứa con còn nhỏ hay nghịch ngợm. Người ta kể chuyện có một hôm gặp khi thần đi vắng, người con ở nhà giở quạt của cha làm gió thổi chơi. Lúc ấy ở hạ giới có một người vì mất mùa đói khổ, cái ăn tìm không ra. Hôm đó trong nhà lại có vợ đau nặng ông ta phải cất công đi rất xa hơn một ngày đường mới xin được một bát gạo để về nấu cháo cho vợ. Khi về gần đến nhà, ông đưa gạo xuống ao để vo. Lúc đó trời quang mây tạnh. Bất đồ trận gió do con thần gió quạt lên tứ tung làm cho bát gạo của người kia đựng trong rá văng xuống ao bùn.

Người nọ khóc lóc thảm thiết không biết bắt đền ai, căm tức thần Gió vô hạn, quyết tâm kiện lên Thiên đình. Ngọc Hoàng nghe rõ câu chuyện mới đòi thần Gió đến quở trách. Thần Gió thú thật là có đứa con ở nhà nghịch bậy. Ngọc Hoàng cho đó là tội không thể tha thứ được mới đày con thần Gió xuống trần bắt đi chăn trâu cho người mất gạo kia. Sau đó được ít lâu, Ngọc Hoàng lại bắt con thần Gió hóa làm cây ngải, tức là cây mà người hạ giới thường gọi là cây ngải gió hoặc cây ngải tướng quân, để báo tin gió cho thiên hạ. Mỗi lần cây ngải gió cuốn bông cuốn lá lại, người hạ giới bảo là trời sắp nổi gió nổi mưa. Lại mỗi lần trâu bị cảm gió, người ta thường lấy lá cây ngải chữa, vì cho nó có kinh nghiệm về bệnh của trâu trong thời gian giữ trâu cho người mất gạo.


Đọc hiểu Thần Gió (trắc nghiệm) - Đề 1

Câu 1. Thể loại của câu chuyện trên là gì?

A. Truyền thuyết

B. Thần thoại

C. Truyện cổ tích

D. Sử thi

Giải thích: Thần thoại là tập hợp những truyện kể dân gian về những vị thần, các nhân vật được sùng bái hoặc có quan hệ nguồn gốc với các vị thần, có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc tạo lập thế giới và các nhân tố của nó như thiên nhiên và văn hóa, qua đó phản ánh quan niệm của người thời cổ về nguồn gốc thế giới và đời sống con người cũng như muôn loài

Câu 2. Chi tiết nào cho thấy điều kì ảo cho câu chuyện trên.

A. Đứa con của thần gió bị đày xuống trần gian để đi chăn trâu cho người mất gạo. Ít lâu sau đó bị Ngọc Hoàng bắt hóa thành cây ngải.

B. Thần Gió có một hình dạng kỳ quặc. Thần không có đầu. Bảo bối của thần là một thứ quạt mầu nhiệm.

C. Mỗi lần cây ngải gió cuốn bông cuốn lá lại, người hạ giới bảo là trời sắp nổi gió nổi mưa.

D. Lại mỗi lần trâu bị cảm gió, lá cây ngải chữa, vì cho nó có kinh nghiệm về bệnh của trâu trong thời gian giữ trâu cho người mất gạo.

 Câu 3. Văn bản trên nói đến nội dung gì?

A. Quá trình hình thành gió và đóng góp của Thần Gió.

B.  Văn bản phản ánh quá trình hình thành gió với những câu chuyện kì ảo.

C. Những câu chuyện kì ảo trong quá trình hình thành gió.

D. Tất cả những phương án trên. 

Câu 4. Thần Gió được miêu tả là người như thế nào? Công việc là gì?

A. Thần Gió là thần không có đầu với bảo bối là chiếc quạt nhiệm màu

B. Công việc của thần Gió là tạo ra gió hoặc bão lớn theo lệnh của Ngọc Hoàng.

C. Thần Gió là thần không có đầu với bảo bối là chiếc quạt nhiệm màu. Công việc của thần Gió là tạo ra gió hoặc bão lớn theo lệnh của Ngọc Hoàng.

D. Thần Gió kiêm mọi công việc tạo mưa, gió cho muôn dân

Câu 5.  Nhân vật con trai của thần Gió được tạo nên nhằm mục đích gì?

A. Lí giải hiện tượng tự nhiên: tính chất bất trắc, khó lường của gió có thể gây tổn hại cho cuộc sống con người.

B. Lí giải hành vi, tập tục của cộng đồng

C. Lí giải nguồn gốc tên gọi của một loài cây có khả năng báo hiệu sự thay đổi thời tiết.

D. Lí giải hiện tượng tự nhiên: tính chất bất trắc, khó lường của gió có thể gây tổn hại cho cuộc sống con người và lí giải hành vi, tập tục của cộng đồng.

Đọc hiểu Thần Gió (trắc nghiệm)

Đọc hiểu Thần Gió (trắc nghiệm) - Đề 2

Câu 1. Câu chuyện trên gồm những nhân vật chính nào?

A. Thần Gió, Ngọc Hoàng.

B. Thần Gió, Ngọc Hoàng, con gái Thần Gió

C. Thần Gió

D. Thần Gió, Thần Mưa, Thần Sét

Câu 2. Nhân vật kể chuyện trong câu chuyện trên là

A. Ngọc Hoàng

B. Thần Gió 

C. Người con gái của Thần Gió

D. Ngôi kể thứ ba

Giải thích: Người kề gọi tên các nhân vật: chính tên của chúng, tự giấu mình đi như là không có mặt.

Câu 3. Trạng ngữ của câu  “Khi về gần đến nhà, ông đưa gạo xuống ao để vo”. Là trạng ngữ chỉ gì?

A.Trạng ngữ chỉ thời gian

B.Trạng ngữ chỉ nơi chốn

C.Trạng ngữ chỉ phương tiện

D. Trạng ngữ chỉ mục đích

Giải thích: Trạng ngữ chỉ nơi chốn là thành phần phụ trong câu có tác dụng chỉ rõ địa điểm, nơi chốn xảy ra sự việc, hành động đang xảy ra trong câu. 

Câu 4. “Ngọc Hoàng cho đó là tội không thể tha thứ được mới đày con thần Gió xuống trần bắt đi chăn trâu cho người mất gạo kia”. Chỉ ra và phân loại những phó từ trong câu nói trên.

A. Không - Phó từ chỉ sự phủ định; Được - Phó từ về khả năng; Đi, ra - Phó từ về kết quả.

B. Được  - Phó từ về khả năng.

C. Không - Phó từ chỉ sự phủ định; bắt - Phó từ cầu khiến.

D. Đi, ra - Phó từ về kết quả.

Câu 5. Chuyện gì đã xảy ra giữa con người và các vị thần (thần Gió, Ngọc Hoàng)?

A. Thần Gió làm đổ bát gạo của người dân

B. Ngọc Hoàng vô tình biến con của Thần Gió thành cây ngải

C. Đứa con của Thần Gió làm đổ bát gạo của con người, Ngọc Hoàng đày Thần Gió xuỗng hạ giới chăn trâu cho người mất gạo.

D. Tất cả cá phương án trên

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question