image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

icon-time2/6/2023

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội: Văn bản thuộc thể loại nào? Hà Nội là nơi tập trung của những người Việt Nam lao động? Điều gì đã tạo nên nét thanh lịch của người Hà Nội? Để giúp người đọc hiểu được nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, tác giả đã huy động, kết nối thông tin từ những lĩnh vực nào? Chỉ ra biểu hiện cụ thể của những loại thông tin ấy?

Đọc đoạn trích dưới đây:

“Trước hết, người Hà Nội, kết quả của tinh hoa bốn phương tụ hội, đua chí, đua tài học hỏi người ngoài và nâng cao nên trở thành những người Việt Nam lao động giỏi, làm thợ giỏi, làm thầy cũng giỏi.

Khéo léo tay nghề, đất lề Kẻ Chợ

*

Ngát thơm hoa sói hoa nhài

Khôn khéo thợ thầy Hà Nội

Khi người ta lao động giỏi ở một trung tâm giao dịch, một trung tâm “mở cửa”, đón gió muôn phương thì nảy sinh nhu cầu lựa chọn (kén cá, chọn canh), đòi hỏi và có điều kiện thỏa mãn việc tiêu dùng “của ngon vật lạ” từ các nơi đổ về.

Gắng công kén được cốm Vòng

Kén hồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.

Hình thành một mạng lưới làng quê sản xuất đặc sản nông phẩm và sản phẩm thủ công ven đô cùng với phố phường thủ công nội đô, giao lưu với nhau ở bốn chợ chính trước bốn cổng thành Đông, Tây, Nam, Bắc.( Bán mít chợ Đông/ Bán hồng chợ Tây/ Bán mây chợ Huyện/ Bán quyền (lụa) Hàng Đào và một mạng lưới chợ ven đô ở các cửa ô : Bưởi, Cầu Giấy, Chợ Dừa, Cầu Dền, Đống Mác, … Vì thế mà có Ổỉ Quảng Bá, cá Hồ Tây; Giò Chèm, nem Vẽ; Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì/ Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn; Lụa làng Trúc vừa thanh vừa bóng; Bưỡi Lĩnh, the La, …

Từ đó, tất nhiên người Hà Nội trở nên sành ăn, sành mặc, đánh giặc giỏi, đại diện của hùng anh cả nước, làm ăn tài, đại diện của tinh hoa dân tộc. Người Thăng Long - Hà Nội nhờ truyền thống hiếu học, nhờ có điều kiện giao lưu văn hoá xã hội, thu nhận nhanh nhạy nhiều liều lượng thông tin khác nhau, trở nên đặc biệt mẫn cảm về chính trị – tình cảm.

Với một nếp sống phong lưu về vật chất, phong phú về tinh thần, lịch sử ngàn năm văn vật của Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội đã hun đúc cho người Hà Nội một nếp sống thanh lịch: từng trải mà nhẹ nhàng, kiên định mà duyên dáng, hào hoa mà thanh thoát, sang trọng mà không xa hoa, cởi mở mà không lố bịch, nhố nhăng, ... từ lời ăn tiếng nói đến phong cách làm ăn, suy nghĩ, ...

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Thượng Kinh.

Thành phố Rồng Bay có trường cao cấp về Văn ( Quốc Tử Giám), về Võ ( Giảng Võ đường)từ thế kỉ XI cho nên Thăng Long vừa thượng võ với Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Toản, vừa văn hiến với Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Chiêu Hổ, Bà Huyện Thanh Quan, …

Văn hóa Thăng Long – Đông Đô- Hà Nội là một “hằng số tuyệt vời” của văn hóa Việt Nam.

(Trích“Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội : một hằng số văn hóa Việt Nam- Trần Quốc Vượng)

Đọc hiểu Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Đọc hiểu Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Chọn đáp án đúng nhất:

Câu 1. Văn bản thuộc thể loại nào?

A. Kịch

B. Văn bản thông tin

C. Tuồng

D. Chèo

Câu 2. Phương thức biểu đạt của văn bản là?

A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Thuyết minh

D. Thuyết minh kết hợp tự sự và nghị luận

Câu 3. Hà Nội là nơi tập trung của những người Việt Nam lao động?

A. cần cù, chăm chỉ, sáng tạo

B. Lao động giỏi, làm thợ giỏi, làm thầy cũng giỏi

C. Chịu thương, chịu khó

D. Giỏi giang, tình nghĩa

Câu 4. Dòng nào nêu không phải là nếp sống thanh lịch của người Hà Nội?

A. Kiên định mà duyên dáng

B. Hào hoa mà thanh thoát

C. giản dị mà tao nhã

D. Cởi mở mà không lố bịch

Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn “… Vì thế mà có Ổỉ Quảng Bá, cá Hồ Tây; Giò Chèm, nem Vẽ; Cốm Vòng, gạo tám Mễ Trì/ Tương Bần, húng Láng còn gì ngon hơn; Lụa làng Trúc vừa thanh vừa bóng; Bưỡi Lĩnh, the La, …”

A. Phép liệt kê

B. Câu đặc biệt

C. Lặp cú pháp

D. Ẩn dụ

Câu 6. Điều gì đã tạo nên nét thanh lịch của người Hà Nội

A. Là nơi tích tụ tinh hoa bốn phương, nơi tập trung sản xuất những đặc sản chuyên biệt 

B. Là nơi tích tụ tinh hoa bốn phương, nơi có những người sành ăn, sành mặc, đánh giặc giỏi, làm ăn tài 

C. Là nơi tích tụ tinh hoa bốn phương, có điều kiện thuận lợi để giao lưu và tiếp thu văn hóa cộng với truyền thống hiếu học 

D. Là nơi tích tụ tinh hoa bốn phương, nơi tập trung sản xuất những sản phẩm chuyên biệt, nơi có điều kiện giao lưu và tiếp thu văn hóa cộng với truyền thống hiếu học

Câu 7. Dòng nào nêu đúng đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích

A. Ngôn ngữ bác học, giàu hình ảnh.

B. Thể loại lục bát gần gũi với ca dao dân ca.

C. Sử dụng tài tình thơ, thành ngữ, tục ngữ để giúp người đọc hình dung rõ thông tin

D. Giọng điệu hào hùng

Câu 8. Thái độ của tác giả được thể hiện trong đoạn trích:

A. Bất mãn.

B. Yêu thương.

C. Trân trọng.

D. Phê phán.

Đọc hiểu Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội

Trả lời các câu hỏi:

Câu 9. Để giúp người đọc hiểu được nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, tác giả đã huy động, kết nối thông tin từ những lĩnh vực nào? Chỉ ra biểu hiện cụ thể của những loại thông tin ấy?

Câu 10. Em thích nhất nét đẹp nào của người Hà Nội được đề cập đến trong đoạn trích? Vì sao?

Câu 11. Sống và học tập tại Hà Nội, em sẽ làm gì để góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa Thăng Long - Hà Nội?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. B

Câu 2. D

Câu 3. B

Câu 4. C

Câu 5. A

Câu 6. D

Câu 7. C

Câu 8. C

Câu 9.

Để giúp người đọc hiểu được nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, tác giả đã huy động, kết nối thông tin từ những lĩnh vực lịch sử, địa lí, văn hóa xã hội, văn học,… Cụ thể"

- Lĩnh vực địa lý: người Hà Nội là kết quả của tinh hoa bốn phương tụ hội,…các địa danh ở Hà Nội được tác giả nhắc đến rất nhiều.

- Văn hóa, xã hội: bốn phương tụ hội, đua trí, đua tài,…người Việt Nam lao động giỏi, làm thợ giỏi, làm thầy cũng giỏi

+ Hình thành một mạng lưới làng quê sản xuất: Mí chợ Đông, hồng chợ Tây, mây chợ Huyện,…

+ Nếp sống phong lưu về vật chất, phong phú về tinh thần

- Văn học: Sử dụng nhiều câu tục ngữ, ca dao dân ca vào đoạn trích như:

+ Khéo léo tay nghề, đất lề Kẻ Chợ…

+ Gắng công kén được Cốm Vòng/ Kén hồng Bạch Hạc cho lòng ai vui.

+ Bán mít chợ Đông/Bán hồng chợ Tây/…

+ Ổi Quảng Bá, cá Hồ Tây; giò Chèm, nem Vẽ,…

Câu 10.

Nét đẹp nào của người Hà Nội được đề cập đến trong đoạn trích mà em yêu thích nhất là:

“Sành ăn, sành mặc, đánh giặc giỏi, đại diện của hùng anh cả nước, làm ăn tài, đại diện của tinh hoa dân tộc. Người Thăng Long - Hà Nội nhờ truyền thống hiếu học, nhờ có điều kiện giao lưu văn hoá xã hội, thu nhận nhanh nhạy nhiều liều lượng thông tin khác nhau, trở nên đặc biệt mẫn cảm về chính trị – tình cảm”.

Vì đây là đại diện tinh hoa của dân tộc, tạo  nên một điểm độc đáo của người Hà Nội và người Việt Nam nói chung trước bạn bè thế giới.

Câu 11. 

Sống và học tập tại Hà Nội, để góp phần gìn giữ, phát huy văn hóa Thăng Long - Hà Nội em sẽ chăm chỉ học tập và tìm hiểu những nét đặc sắc của Hà Nội, quáng bá những nét đẹp văn hóa đó với bạn bè, người thân,…

---------------------------------- 

Trên đây Topbee đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập.

Hoàng Thu Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question