Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Mol và tỉ khối của chất khí

icon-time14/6/2023

Hệ thống hóa Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Mol và tỉ khối của chất khí theo chương trình Sách mới: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều


Mol và tỉ khối của chất khí


Mục tiêu bài học

- Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử).

- Tính được khối lượng mol (M); chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m).

- Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 °C.

- Sử dụng được công thức để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 °C.

- Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.

- So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.


Kiến thức trọng tâm


1. Mol

- Mol là lượng chất có chứa 6,022 × 10 nguyên tử hay phân tử của chất đó. Số 6,022 × 10” gọi là số Avogadro và được kí hiệu là N.

* Ví dụ:

- 1 mol nguyên tử đồng (Cu) là lượng đồng có chứa 6,022 102 nguyên tử Ca.

- 1 mol phân tử nước (H,O) là lượng nước có chứa 6,022 × 103 phân tử HaO.


2. Khối lượng Mol

- Khối lượng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lượng tinh bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó.

- Đơn vị khối lượng mol là gam/mol.

- Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng trị số với khối lượng nguyên tử hay phân tử chất đó tính theo đơn vị amu.

* Ví dụ:

+ Khối lượng nguyên tử oxygen là 16 amu, khối lượng mol nguyên tử của oxygen là 16 gam/mol.

+ Khối lượng phân tử nước là 18 amu, khối lượng mol phân tử của nước là 18 gam/mol.


3. Thể tích

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N nguyên tử hoặc phân tử của chất khí đó. Ở điều kiện chuẩn (áp suất 1 bar, nhiệt độ 25 °C), thể tích mol của các chất khí đều bằng 24,79 lít.


4. Tỉ khối của chất khí

- Tỉ khối của chất khí A đối với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B.

- Tỉ khối của khi A đối với khi B được kí hiệu là dAB và được tính bằng biểu thức:

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Mol và tỉ khối của chất khí

5. Chuyển đổi giữa số mol và chất khí

Gọi n là số mol chất khí (mol), V là thể tích của chất khí ở đkc (lít), ta có công thức chuyển đổi sau:

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Mol và tỉ khối của chất khí

-------------------------------------------

Trên đây Topbee đã cùng các bạn tìm hiểu Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Mol và tỉ khối của chất khí. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết tổng hợp kiến thức lý thuyết của Topbee chúc các bạn học tốt.

Nguyễn Xuân Huy
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question