image hoi dap
image hoi dap

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Oxide

icon-time14/6/2023

Hệ thống hóa Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Oxide theo chương trình Sách mới: Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Oxide


Mục tiêu bài học

- Nêu được khái niệm oxide.

- Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen.

- Phân loại oxide (theo khả năng phản ứng với dung dịch acid/base).


Kiến thức trọng tâm


1. Khái niệm

- Oxide là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxygen.


2. Phân loại

- Dựa vào thành phần nguyên tố, oxide có thể phân thành hai loại: oxide kim loại và oxide phi kim.

+ Oxide kim loại có thể được tạo thành từ phản ứng của kim loại với oxygen.

+ Oxide phi kim có thể được tạo thành từ phản ứng của phi kim với oxygen.

- Dựa vào tính chất hoá học, oxide có thể phân thành bốn loại: oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính và oxide trung tính.

+ Oxide acid là oxide phản ứng được với dung dịch base tạo ra muối và nước.

+ Oxide base là oxide phản ứng được với dung dịch acid tạo ra muối và nước.

+ Oxide lưỡng tính (amphoteric oxide) là các oxide vừa phản ứng được với dung dịch acid vừa phản ứng được với dung dịch base đều tạo ra muối và nước.

+ Oxide trung tính (neutral oxide) là các oxide không phản ứng được với dung dịch acid và dung dịch base.

Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Bài Oxide

3. Tính chất hóa học

- Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối và nước. 

- Oxide acid tác dụng với dung dịch base tạo ra muối và nước.

-------------------------------------------

Trên đây Topbee đã cùng các bạn tìm hiểu Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8: Oxide. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết tổng hợp kiến thức lý thuyết của Topbee chúc các bạn học tốt.

Nguyễn Xuân Huy
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question