Mg(OH)2 (kết tủa không, điện ly mạnh hay yếu, mindmap)

icon-time11/1/2024

Tổng hợp kiến thức về Mg(OH)2: Cấu tạo phân tử, Tính chất vật lí, hóa học, phương pháp điều chế, ứng dụng, Mindmap giúp học sinh ôn tập, bổ sung kiến thức


Magie hidroxit (Mg(OH)2) là gì ?

- Khái niệm: Magie hidroxit là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học là Mg(OH)2. Có dạng khoáng chất brucite và là một hợp chất phổ biến được tìm thấy trong thuốc kháng axit. 

- Cấu tạo phân tử: HO - Mg - OH

 - Nó có độ hòa tan thấp trong nước và được sử dụng như một loại thuốc nhuận tràng muối để điều trị táo bón không thường xuyên ở trẻ em và người lớn trong thời gian ngắn.


Tính chất vật lý

- Là chất rắn, có màu trắng, không tan trong nước.

- Ở nhiệt độ 350°C là điểm nóng chảy của Magie hiđroxit

- Khối lượng phân tử: 58,3197 g/mol

- Điểm nóng chảy: 350°C


Tính chất hóa học

- Là bazo mang tính chất hóa học không tan

- Bị phân hủy bởi nhiệt:

Mg(OH)2 → H2O + MgO

- Tác dụng với axit tạo ra muối magie và nước:

2HNO3 + Mg(OH)2 → 2H2O + Mg(NO3)2

2HCl + Mg(OH)2 → 2H2O + MgCl2


Magie hidroxit (Mg(OH)2) là chất điện ly mạnh hay yếu ?

- Khi cho chất này vào nước, magie hydroxit sẽ bị hòa tan và phân li thành ion magie (Mg2+) và hydroxyl (OH-) phần còn lại của chất sẽ hóa thành các ion có trong dung dịch. Chính vì vậy magie hidroxit là chất điện ly yếu.


Magie hidroxit (Mg(OH)2) có kết tủa không ?

- Khi dung dịch chứa các ion Magie (Mg2+) và các ion hydroxide (OH-) được trộn vào với nhau, chất Mg(OH)2 sẽ kết tủa ra dưới dạng bột trắng và không tan trong nước. Như vậy Mg(OH)2 là một chất có tính kết tủa cao trong nước.


PTHH thường gặp

 Mg(OH)2 → MgO + H2O ↑ ( Điều kiên pư có nhiệt độ)

Mg(OH)2 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + 2H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Mg(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + 2H2O

Mg(OH)2 + 2HCOOH → (HCOO)2Mg + 2H2O


Phương pháp điều chế

- Cho muối của Magie tác dụng với dung dịch bazơ sản phẩm tạo ra magie hidroxit và muối clorua:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

- Ngoài ra nó được sản xuất bằng cách xử lý nước biển với canxi hydroxit (Ca(OH)2). Ca(OH)2 dễ hòa tan hơn so với Mg(OH)2, nên magiê hydroxit kết tủa thành chất rắn:

Mg2+ + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + Ca2+


Dấu hiệu nhận biết

- Nhỏ dung dịch vào giấy quỳ tím sẽ xuất hiện hiện tượng màu xanh


Sơ đồ tư duy của Magie hidroxit (Mg(OH)2

Sơ đồ tư duy của Magie hidroxit (Mg(OH)2) 

 

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question