Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là x = 10cos(pi/3.t + pi/2)

icon-time22/1/2024

Bài 1.9 trang 5 SBT Vật lí 11: Một chất điểm dao động điều hoà có phương trình li độ theo thời gian là: 

a) Tính quãng đường vật đi được sau 2 dao động.

b) Tính li độ của vật khi t = 6 (s).

Gợi ý giải:

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question