image hoi dap
image hoi dap

Nghị luận: Mọi thứ chỉ thay đổi khi chính bạn thay đổi

icon-time28/9/2023

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, cuộc sống luôn luôn thay đổi từng ngày, từng giờ. Nhưng nó thực sự thay đổi khi chính bạn thay đổi. Điều đó hẳn là đúng nếu chính bạn thật sự thay đổi.

Nghị luận: Mọi thứ chỉ thay đổi khi chính bạn thay đổi

      Một nhà văn đã từng viết: "Chỉ khi chấp nhận sự thay đổi diễn ra trước mắt chúng ta mới có cuộc sống mới mẻ hơn." Quả đúng là như vậy! Thế giới hiện nay đang từng bước thay đổi nhưng mọi thứ chỉ thay đổi khi chính bạn thay đổi.

     Thay đổi ở đây được hiểu là việc làm cho bản thân tốt hơn từng ngày, nó có thể là một sự thay đổi nhỏ hoặc lớn, một sự thay đổi tích cực hoặc tiêu cực. Chính bạn thay đổi là bản thân thay đổi tư duy, lối sống, thái độ, hành vi của mình để trở nên tốt hơn và có giá trị với xã hội. Việc chính bạn thay đổi là vô cùng cần thiết, bởi không ai tự đi trên con đường của bạn bằng chính bạn. Việc thay đổi này không chỉ giúp con người thích nghi được với cuộc sống hiện đại mà còn góp phần hoàn thiện nhân cách, năng lực, từ đó giúp con người vững vàng, bản lĩnh hơn trước những thay đổi và những tác động của cuộc sống. Chính bạn thay đổi khi họ là những người biết cố gắng học tập, tích lũy kinh nghiệm, tích lũy kiến thức để tiến bộ và có thể đáp ứng được những yêu cầu phát triển của xã hội. Từ đó, họ sẽ thay đổi thì mọi thứ cũng sẽ thay đổi. 

Mọi thứ thay đổi là cuộc sống xung quanh sẽ dần trở nên tốt đẹp hoặc xấu đi, điều đó do bản thân mình tao nên. Bạn ngày càng hoàn thiện bản thân, cố gắng học tập thì bạn nhận được sự yêu quý, tín nhiệm của những người xung quanh. Từ đó bạn sẽ thay đổi bản thân của mình, bạn sẽ dễ thành công trong cuộc sống. Nếu bạn thay đổi theo hướng tiêu cực có thể xuất phát điểm của bạn từ con người tốt nhưng vì lí do nào đó bạn đã đánh mất chính mình, bạn thay đổi một cách tiêu cực, sống không có mục tiêu, không có ước mơ. Những người như vậy sẽ chẳng bao giờ có thể tiến bộ, phát triển. Vậy nên, bạn phải thay đổi theo hướng tốt bởi cuộc sống xung quanh sẽ do bạn tạo nên, xấu hay tốt do bạn gây nên. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chính bạn thay đổi, nếu bạn thay đổi thì bạn nên thay đổi bản thân mình theo hướng tốt đẹp để cuộc sống ngày càng phát triển. Để mọi thứ thay đổi theo hướng bạn muốn, ngay từ bây giờ bản thân mỗi con người chúng ta hãy học cách hòa nhập với cuộc sống đang không ngừng biến đổi ngoài kia, thay đổi bản thân theo hướng tích cực để xã hội ngày càng tiến bộ, hoàn thiện.

   Mọi thứ chỉ thay đổi khi chính bạn thay đổi. Vì vậy, hãy không ngừng trau dồi kiến thức của mình để bạn thân thay đổi theo hướng tích cực để mọi thứ xung quanh bạn có thể thay đổi theo hướng đi lên. Được điều đó bạn sẽ hãy cố gắng hoàn thiện bản thân, vươn lên và nắm bắt những cơ hội quý giá trong cuộc sống của mình.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question