icon_question_mark
HỎI ĐÁP TOPBEE
con_view-more
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Bùi Hoàng Linh
Lớp 12
Tiếng Anh 1/4/2024

The drug under examination has shown some____results when given to volunteers in some countries

A. impressed

B. impresses

C. impressive

D. impression

https://api.topbee.vn/storage/uploads/images/the-drug-under-examination-has-shown-some-results-when-given-to-volunteers-in-some-countries-a.jpg
Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
avatar
Hỏi Bùi Hoàng Linh về câu hỏi này
icon-send
Gửi
Bùi Hoàng Linh rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Gia sư Topbee - Hoàng Diệp Thảo tick

Đáp án C

Giải thích:

Phía trước vị trí cần điền có some + cụm danh từ.

Phái sau vị trí cần điền có results là danh từ nên cần một tính từ đứng trước để bổ nghĩa cho danh từ.

Các đáp án đã cho có B. impresses là động từ, và D. impression là danh từ => loại

Còn A và C

A. Impressed: bị ấn tượng (thể bị động)

C. impressive: ấn tượng/ gây ấn tượng.

=> chọn C.

The drug under examination has shown some impressive results when given to volunteers in some countries

Dịch: Loại thuốc đang được kiểm nghiệm đã cho thấy những kết quả ấn tượng khi được phát cho những người tình nguyện thử ở một vài quốc gia.

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Thành viên hăng hái nhất

Trong ngày

Chiến binh ong vàng

Trong ngày
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question