icon_question_mark
HỎI ĐÁP TOPBEE
con_view-more
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Lê Xuân Mạnh
Lớp 11
Tiếng Anh 1/4/2024

The railway system in Viet Nam was first built in 1899, when Viet Nam was still a French colony. The total (1)_______ of the railroad is over 3,000 km, with the main route being the North-South (2)____ which is 1, 726 km long. This track was considered the backbone of Indochina at the time. Now, the rail sys (3)___35 out of the 63 cities and provinces of Viet Nam.

However, the system was (4)__________ damaged by bombings during the war. In 1975, after reunification of the north and the south, the Vietnamese government decided to (5)_____ system. In the space of a year, hundreds of bridges, tunnels, and stations were restored, along with 660 km of tracks. The new and improved system was (6)_____ the Thong Nhat Express. Thanks to the rail system, travelling from north to south has become much more (7)_____ for tens of thousands of people.

In the past, in order to be able to buy train tickets, people had to wait in long lines. Now, (8)___________ can buy tickets online, or at the central station, without having to wait that long.

1. A. long             B. length
C. wide                D will

2. A. Railway        B. Road 
C. Route               D Way

3. A. uncovers             B. discovers
C. covers                    D. stretches

4. A. seriously     B. importantly
C. serious           D. very

5. A. build            B. restore
C. grow                D. upgrade

6. A. recalled              B. known
C. considered              D. renamed

7. A. convenient          B. uncomfortable
C. harder                    D. modern

8. A. buyers               B. visitors
C. passengers            D. attendants 

Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
avatar
Hỏi Lê Xuân Mạnh về câu hỏi này
icon-send
Gửi
Lê Xuân Mạnh rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Gia sư Topbee - Hoàng Diệp Thảo tick

1. B

Trước chỗ trống có the => cần 1 danh từ.

Loại đáp án C và D vì nghĩa không phù hợp. A là tính từ => chọn B

2. A      

Giải thích:  cần điền 1 danh từ ==> hoàn thành 1 cụm danh từ

Bài đang nói về đường sắt nên chọn A. railway: đường ray

3. C

Giải thích: cover (v): bao phủ

4. A  

Vị trí cần điền ở đây cần điền một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ đứng sau. Chỉ có A là trạng từ

=> Chọn A

5. B

Giải thích: decide to + v nguyên thể (quyết định làm gì)

6. D      

rename (đổi tên)

7. A    

convenient (adj): thuận tiện, thuận lợi

8. C

passenger (n): hành khách

Dịch:

Hệ thống đường sắt ở Việt Nam được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1989, khi Việt Nam vẫn còn là thuộc địa của Pháp. Tổng cộng chiều dài của đường ray là hơn 3000km, với trục chính chạy Bắc-Nam dài 1726km. Đường ray này được coi như xương sống của Đông Dương thời bấy giờ. Giờ đây, hệ thống đường sắt đã đi qua 35 trên tổng số 63 tỉnh thành của Việt Nam.

Dù vậy, hệ thống đã bị tàn phá nặng nề bởi bom trong chiến tranh. Năm 1975, sau khi thống nhất Bắc Nam, chính phủ Việt Nam đã quyết định tu sửa hệ thống. Trong vòng 1 năm, hệ thống được sửa chữa và làm mới được đặt tên là đường sắt Thống Nhất. Nhờ có hệ thống đường ray này, đi từ Bắc vào Nam đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều với hàng chục nghìn người.

Trong quá khứ, để có thể mua được vé tàu, người ta phải đợi chờ rất lâu. Giờ đây người đi tàu có thể mua vé qua mạng, hoặc ở nhà ga mà không phải đợi lâu đến thế.

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Thành viên hăng hái nhất

Trong ngày

Chiến binh ong vàng

Trong ngày
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question