icon_question_mark
HỎI ĐÁP TOPBEE
con_view-more
icon_pajamas_question

icon-ghim
avatar
Dương Thị Kim Hồng
Lớp 5
Toán 1/4/2024

Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho tổng các chữ số của nó bằng 20

https://api.topbee.vn/storage/uploads/images/tim-so-tu-nhien-be-nhat-sao-cho-tong-cac-chu-so-cua-no-bang-20.jpg
Đánh giá
icon-question_detail
Hỏi chi tiết
icon-follower
Theo dõi
icon-flat
Báo vi phạm
avatar
Hỏi Dương Thị Kim Hồng về câu hỏi này
icon-send
Gửi
Dương Thị Kim Hồng rất mong câu trả lời từ bạn Viết trả lời
Làm sao để có câu trả lời hay nhất?
  1. Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  2. Không sao chép mạng
  3. Cố tình spam sẽ bị khóa tài khoản
Tổng hợp câu trả lời (1)
avatar
Gia sư Topbee - Hoàng Diệp Thảo tick

Theo đề bài: Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho tổng các chữ số của nó bằng 20. Nghĩa là tổng của các chữ số phải bằng 20. Ta có các số tự nhiên từ 0 đến 9.

Trước tiên, lấy số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số là 99, tổng hai chữ số là 9 + 9 = 18

=> Vì vậy, số cần tìm phải có 3 chữ số.

Ta còn thiếu 2 đơn vị nữa mới bằng 20 nên điền số 2 ở đầu ta được số 299.

Vậy, số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số của nó bằng 20 là số 299.

icon-vote
Vote
icon-heart
Cảm ơn
icon-comment
Bình luận
icon-report
Báo vi phạm

Thành viên hăng hái nhất

Trong ngày

Chiến binh ong vàng

Trong ngày
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question