Kết tủa là gì? Cách nhận biết? Màu sắc chất kết tủa thường gặp

icon-time31/1/2024

Tổng hợp kiến thức về Kết tủa: Cách nhận biết, màu sắc của kết tủa, Mindmap giải đáp thắc mắc về kết tủa và giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức Hóa học.


Kết tủa là gì? 

- Là quá trình hình thành chất rắn từ dung dịch khi phản ứng hóa học xảy ra trong dung dịch lỏng

- Chất rắn không tan trong dung dịch sau phản ứng được gọi là chất kết tủa. 

Kết tủa là gì? Cách nhận biết? Màu sắc chất kết tủa thường gặp

- Các chất tồn tại trong dung dịch sẽ ở dạng huyền phù nếu nó không chịu tác động của trọng lực.

- Sử dụng phương pháp ly tâm trong phòng thí nghiệm khi lắng đọng, chất kết tủa có thể bị nén thành khối, được gọi là viên.

- Chất lỏng không kết tủa còn lại ở phía trên được gọi là “supernate” hay “supernatent” có nghĩa là dịch nổi.

- Sự hình thành chất kết tủa đôi khi thể hiện sự có mặt của phản ứng hóa học. 


Cách nhận biết kết tủa?

Các bước nhận biết chất kết tủa:

- Tiến hành các phản ứng hóa học và quan sát, nếu chất tạo thành ở dạng không tan thì đó là chất kết tủa.

- Xem bảng tính tan của các ion kim loại, sẽ có kí hiệu sẵn những chất nào tạo kết tủa.

Cách nhận biết kết tủa?

Màu sắc chất kết tủa thường gặp

Một số chất kết tủa thường gặp trong hóa học và màu sắc của kết tủa:

Màu sắc chất kết tủa thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp liên quan kết tủa 

MgSO4 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

KMnO4 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

Fe(OH)3 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

CuCl2 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

Na3PO4 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

Cu(NO3)2 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

Na2CO3 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

NaHCO3 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

Mg(OH)2 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

Al2(SO4)3 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

NaCl kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

CuSO4 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết

AgNO3 kết tủa không và kết tủa màu gì

==> Trả lời chi tiết


Sơ đồ tư duy về Kết tủa

Sơ đồ tư duy về Kết tủa
Kim Tuyến
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question